Øjenlågsoperation i Holbæk

Holbæk ØjenCenter ApS udfører forskellige øjenlågsoperationer under den offentlige sygesikring.

Vi har aftale med den offentlige sygesikring og udfører de fleste af vores behandlinger og operationer under sygesikringen.

Afhængig af årsagen til tunge øjenlåg kan operation være en hospitalsopgave.

Der er mulighed for undersøgelse og behandling mod egenbetaling, hvis du ønsker at undgå ventetid. 

Forskellige øjenlågsoperationer

  • Overskydende hud på øvre øjenlåg
  • Hængende øjenbryn
  • Indaddrejet nedre øjenlåg (entropion)
  • Udaddrejet nedre øjenlåg (ectropion)
  • Slapt nedre øjenlåg
  • Fjernelse af bygkorn, vorter og andre hudforandringer i øjenomgivelserne

De fleste operationer kan udføres under sygesikringen, dvs at man ikke selv skal betale for operationen. 

Sundhedsstyrelsen har indført retningslinjer for, hvordan der skelnes mellem kosmetisk og ikke kosmetisk årsag.

Se retningslinjer fra sundhedsstyrelsen her

Fakta om tunge øjenlåg

Tunge øjenlåg kan have forskellige årsager. Det kan være medfødt, men hyppigst er, at huden med alderen mister noget af sin elasticitet og bliver mere slap. Der opstår herved overskud af hud på de øvre øjenlåg. Den overskydende hud kan blive så udtalt at den hænger ned over vipperne og generer synet. Andre problemer kan være tendens til eksem eller fugt i hudfolden, hovedpine fordi man rynker panden for at kompensere og rent kosmetiske gener pga et træt udseende.

Andre årsager til tunge øjenlåg kan være at selve musklen, der holder øjenlåget åbent bliver slap og mister sit fæste i øjenlåget. Det kan også være øjenbrynene, der gradvist sidder lavere pga nedsynkning. En kombination af overskydende hud og lavtsiddende bryn er ret hyppig.

Ved en undersøgelse i klinikken afgøres det, hvad den primære årsag til de tunge øjenlåg er og hvilken behandling, der vil være den mest optimale. 

Før operationen

Ved en forundersøgelse afgøres det, hvad der er årsag til hængende øjenlåg og hvilken behandling, der vil være mest optimal. Der laves typisk også en almindelig øjenundersøgelse inkl. synsprøve. Ved de flest øjenlågsoperationer vil man tilråde, at der holdes pause med blodfortyndende medicin før operationen. Du vil få information herom ved forundersøgelsen.

Operationen

Operationen foregår i lokalbedøvelse og varer ca. 1 time. Ved tunge øjenlåg pga overskud af hud, fjernes den overskydende hud. I nogle tilfælde er der frembulende fedt, som også kan fjernes. Blødninger standses ved el-koagulation. Huden syes herefter sammen.

Efter operationen

Vi anbefaler at du ikke selv kører bil hjem efter operationen. Det vil være en god ide at holde sig i ro de første par dage og bruge afkølende maske eller ispose på øjenlågene. Du vil få mere information herom i klinikken. Trådene fjernes efter ca. 1 uge.

Det må forventes, at der vil være nogen misfarvning og hævelse af øjenomgivelserne de første uger efter operationen. Arrene vil være mere synlige i starten, men fortager sig gradvist over de næste måneder. Ved operation for overskydende hud vil arrene skjule sig i den fold, der er over øjet, når øjnene er åbne. Med tiden vil det næsten ikke kunne ses, at der er foretaget øjenlågsoperation.

Hvis du har holdt pause med blodfortyndende medicin, kan du genoptage behandlingen umiddelbart efter operationen.

Komplikationer ved øjenlågsoperationer er sjældne. Der er mange blodkar i øjenomgivelserne, og der kan forekomme blødning, som i langt de fleste tilfælde kan standses ved kompression (tryk på såret i nogle minutter) og is.  

 

Infektion i sårene kan også forekomme.

 Over-eller underkorrektion ses i sjældne tilfælde efter operation.

 

Det vil være muligt at operere igen på et senere tidspunkt, hvis der stadig er for meget hud. Det er almindeligt, at huden med alderen gradvist bliver mere slap, derfor kan der blive behov for operation igen senere i livet.